Risk-nyttavärdering i kritiska situationer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa och kommunicera risk-nytta-värdering med patienter, närstående och medarbetare i kritiska situationer.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 6, 7, 12, 13, 14, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a1, a2, a4, a5, a6, b1, c5, c6, c7, c9, c11

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 7
Till viss del: 12, 13, 14, 16

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: b1

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 3, 4, 12, 13, 14, 15, 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c3, c6, c7, c10, c12

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 4, 5, 7, 8, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c4, c5, c7, c8, c9, c10, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Problematisera och värdera risk-nytta utifrån patientens medicinska förutsättningar.
  • Bedöma vårdnivå och, utifrån lokala resurser, eventuellt behov av förflyttning till annan enhet.
  • Problematisera och bedöma prognos utifrån medicinska och sociala faktorer.
  • Redogöra för olika förhållningssätt och perspektiv på behandling i akuta kritiska situationer, samt utifrån denna kunskap kommunicera på ett effektivt sätt med patienter, närstående och medarbetare.
  • Bedöma möjligheter till organdonation.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: