Rörelsestörningar

Sjukdomar som ger upphov till rörelsestörningar är vanliga. Det är därför av stort värde att blivande neurologer får goda kunskaper i att identifiera och behandla patienter med rörelsestörningar.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 1, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera olika former av rörelsestörningar och redogöra för patofysiologin vid dessa tillstånd.
  • Organisera omhändertagande av patienter med akuta rörelsestörningar, till exempel akut serotonergt syndrom, malignt neuroleptikasyndom, akut dystoni och akut kolinerg kris.
  • Behandla patienter med Parkinsons sjukdom i olika sjukdomsstadier samt patienter med andra typer av rörelsestörningar.
  • Redogöra för farmakologiska principer för läkemedel som används för att behandla patienter med rörelsestörningar.
  • Redogöra för symtomlindrande behandling vid till exempel urogenital dysfunktion, depression och gastrointestinala besvär.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: