Ryggens skador och sjukdomar

Kurs i ämnet syftar till att säkerställa att ST-läkaren har kunskap i anatomi, biomekanik, patofysiologi och symtomatologi för väsentliga skador och sjukdomar samt deras utredning, behandling och prognos.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra detaljerat för rygganatomi och tillämpa denna för klinisk undersökning och kirurgisk och icke-kirurgisk behandling.
 • Redogöra för ryggsjukdomarnas epidemiologi och prognos.
 • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder och bedöma bilder och undersökningsfynd.
 • Redogöra för basala biomekaniska principer och tillämpa dessa vid utredning och behandlingsval.
 • Redogöra för basutbudet för ortopediska hjälpmedel och dess plats i behandlingsrutinerna.
 • Identifiera relevanta livsstilsfaktorer och bedöma den sammanvägda riskprofilen och vidta relevanta åtgärder.
 • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av behandling.

Elektivt:

 • Diagnostisera ryggkirurgiska tillstånd, såsom ryggmärgs- och nervrotskompressioner vid diskbråck, reumatiska och degenerativa (spinalstenos) tillstånd och metastaser samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Analysera, värdera och behandla långvarig ryggrelaterad smärta med icke-kirurgiska metoder.
 • Diagnostisera medfödda och förvärvade ryggradsdeformiteter samt översiktligt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.

Akut:

 • Diagnostisera frakturer och luxationer i kotpelaren samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Diagnostisera infektiösa tillstånd samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Analysera, värdera och behandla akut ryggsmärta såsom lumbago, diskbråck och cauda equinasyndrom.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: