Sällsynta diagnoser

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förmedla information om sällsynta diagnoser och vägleda på såväl individ-, familj- som samhällsnivå.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 5, 7, 9, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c5, c7, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för begreppet sällsynta diagnoser.
  • Återge hur vården kring patienter med sällsynta diagnoser är organiserad.
  • Söka och förmedla information om sällsynta diagnoser.
  • Vägleda patienter och familjer med sällsynta diagnoser.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: