Sexologi

Sexualiteten är en viktig faktor i människans hälsa och ohälsa. Ämnet syftar till att ge ST-läkaren kunskaper om basal sexualfysiologi och -psykologi, sexuella dysfunktioner och avvikelser, könsdysfori, sexuella problem hos psykiatriska patienter samt utredning och behandling vid dessa tillstånd.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 13, 15
Till viss del: 5, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för basal sexualfysiologi och sexualpsykologi.
 • Tillämpa begrepp som används för att beskriva de sexuella dysfunktionerna till exempel i diskussion med patienter.
 • Identifiera vanliga sexuella problem som korrelerar till psykisk sjukdom och använda den kunskapen vid behandling.
 • Bedöma och behandla sexuella biverkningar vid behandling med psykofarmaka.
 • Genomföra relevant sexualanamnes med medvetenhet om hur dina egna föreställningar om sexualitet påverkar bemötandet.
 • Tillsammans med patienten identifiera eventuella sexuella problem.
 • Utifrån anamnesen identifiera hur sexuella avvikelser och hypersexualitet yttrar sig.
 • Identifiera och handlägga behov av behandling av sexuella avvikelser och hypersexualitet.
 • Redogöra för behandlingsmöjligheter.
 • Identifiera de patienter som kan bli aktuella för könskorrigering utifrån de lagar som reglerar könskorrigeringsprocessen.
 • Bedöma vilka som ska remitteras för vidare utredning till specialiserade team i enlighet med svensk praxis eller vårdprogram. 
 • Efter behov behandla patienten psykologiskt och medicinskt under könskorrigeringsprocessen och efter den juridiska fastställelsen till nytt kön.
 • Identifiera atypisk könsdysfori.
 • Planera och genomföra behandling av sexuell problematik hos psykiatrins patienter.
 • Informera patienten om psykologiska och farmakologiska behandlingsalternativ vid specifika sexuella 
  funktionsstörningar.
 • Identifiera etiska och kulturella problem samt egna föreställningars påverkan på handläggning och bemötande av patienter med sexuella problem.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: