Sjukdomsförebyggande insatser

Syftet är att utrusta socialmedicinaren med metoder för att kunna analysera, leda och styra sjukdomsförebyggande insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Målgrupp
Socialmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Behärska planering, implementering och utvärdering av sjukdomsförebyggande insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Värdera och analysera teorier kring sjukdomsförebyggande arbete, inklusive samspelet med det omgivande samhället.
  • Analysera och jämföra olika samhällssystem med avseende på deras sjukdomsförebyggande effekter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: