Släktträdsanalys

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna använda släktträdet som verktyg i klinisk genetisk verksamhet.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanställa ett korrekt släktträd utifrån uppgifter från patient, familj och journal.
  • Använda släktträdet för att: 
    - tolka nedärvningsmönster 
    - bedöma sjukdomsrisk hos individ och familj 
    - Identifiera individier lämpliga för genetisk analys.
  • Använda och förklara begreppen penetrans, expressivitet och heritabilitet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: