Smärtfysiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska den fysiologiska grunden för specialiteten smärtlindring.

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Till viss del: 7, 9, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c5, c6, c8, c9, c10
Till viss del: c7, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologin vid perifer vävnadsskada inklusive aktionspotentialens uppkomst och fortledning i perifera 
    nervfibrer.
  • Redogöra för smärtimpulsens modulering på ryggmärgsnivå och relevanta afferenta bansystem från ryggmärgen till olika delar av cortex och djupa strukturer.
  • Namnge de viktigaste strukturerna som ingår i smärtmatrix och särskilja smärtupplevelsens dimensioner (sensorisk-diskriminativ, affektiv och kognitiv).
  • Redogöra för kroppens endogena smärtmoduleringssystem.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: