Sömnstörningar hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om sömnstörningar hos barn och ungdomar för att kunna utreda, diagnostisera och behandla dessa.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål
Till viss del: 11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för utredning, diagnostisering och behandling av sömnstörningar vid neurologiska tillstånd och syndrom.
  • Redogöra för utredning, diagnostisering och behandling av primära sömnstörningar som exempelvis narkolepsi, parasomnier, periodic limb movements och restless legs.
  • Redogöra för differentialdiagnoser till sömnstörningar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: