Sömnstörningar inklusive Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera, utreda och initiera behandling av obstruktiv sömnstörning hos barn och vuxna.

Målgrupp
Öron-, näs-, och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 1, 2, 7, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c1, c2, c7, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för sömnfysiologi och olika typer av sömnstörningar.
  • Redogöra för långtidskomplikationer av obstruktiva sömnstörningar.
  • Utreda och diagnostisera obstruktiva sömnstörningar hos barn och vuxna.
  • Tolka resultat av sömnregistrering.
  • Värdera och initiera behandlingsalternativ vid OSAS.
  • Redogöra för kirurgiska behandlingsprinciper.
  • Diskutera relevant forskning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: