Spinal neurokirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, bedöma och föreslå behandlingsregim när det gäller trauma, degenerativ sjukdom, tumörer och infektioner i kotpelaren.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Utvärdera och utföra neurologisk undersökning av en patient med spinal sjukdom.
 • Tillämpa spinal anatomi och radiologisk diagnostik.
 • På anatomiska modeller tillämpa och genomföra vanliga kirurgiska tillgångar inklusive strategi för fixationer.
 • Redogöra för komplikationer till spinal kirurgi.
 • Beskriva epidemiologi avseende spinala skador och sjukdomar.

Trauma:

 • Redogöra för akut omhändertagande av spinalt trauma inklusive prehospitalt omhändertagande.
 • Redogöra för skademekanismer och dess effekter beroende av spinal nivå, samt värdera instabilitet i relation till radiologiska fynd. Dessutom kunna värdera effekt av keomorbiditet, till exempel ankyloserande sjukdom.
 • Förklara kirurgisk dekomprimering och stabilisering i relation till typ av spinal skada.
 • Redogöra för patofysiologi och omhändertagande av ryggmärgsskador samt behandlingsstrategier.
 • Redogöra för omhändertagande och behandling av traumatiska epidurala spinala hematom.

Degenerativa spinala sjukdomar:

 • Bedöma patienter med diskbråck samt värdera radiologisk utredning i kombination med symtombilden.
 • Bedöma patienter med spinal stenos och särskilja foraminal och central spinal stenos. Värdera radiologisk utredning i relation till symtombilden.
 • Redogöra för de viktigaste kliniska utfallsstudierna avseende behandling av degenerativa spinala sjukdomar.

Tumörsjukdomar i spinalkanalen:

 • Förklara symtom, etiologi, incidens, utredning, behandling och prognos för intramedullära, intradurala extramedullära samt extradurala (primära och sekundära) tumörer i kotpelaren.
 • Redogöra för indikationer och olika typer av adjuvant terapi vid behandling av spinala tumörer.

Infektionssjukdomar i spinalkanalen:

 • Redogöra för patofysiologi, diagnostik och utredning av spondylodiskiter och epidurala abscesser i kotpelaren, samt värdera relevant behandlingsstrategi.

Rehabilitering av patienter med spinala sjukdomar:

 • Förklara vårdkedjan av ryggmärgskadade patienter för patienten, närstående och inblandade vårdenheter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: