Sten och obstruktion i övre urinvägar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, tillämpa och beskriva radiologisk och endoskopisk utredning samt behandlingsprinciper av stensjukdom och obstruktiv sjukdom i övre urinvägar.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda och diagnostisera sten i urinvägarna samt beskriva etiologin.
  • Tillämpa principerna för ESVL- behandling (stötvågsbehandling) samt för semi-rigid ureteroskopisk stenextraktion.
  • Beskriva principer för medicinsk behandling av stensjukdom.
  • Beskriva principerna för flexibel ureteroskopisk stenextraktion, perkutan stenkirurgi samt öppen operation av sten i övre urinvägar, samt tillämpa instrumentkunskap.
  • Utreda, behandla och följa upp akut avstängd pyelit och obstruktion i övre urinvägar.
  • Tillämpa principerna för uppläggning av uretärkateter.
  • Beskriva inläggning av perkutan eller öppen nefrostomi, uretärresektion med reimplantation samt behandling av strikturer i pelvouretärövergången och ureter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: