Strålskydd, radiobiologi, radiofarmakologi samt relevant lagstiftning för nuklearmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskaper i strålskydd, radiobiologi och radiofarmakologi samt om relevant lagstiftning för nuklearmedicin för att uppfylla myndigheters krav.

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 12
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c12, c13
Till viss del: a6, b3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för relevant lagstiftning gällande strålskydd och radiofarmakologi.
  • Beskriva strålningens biologiska effekter på kroppen.
  • Beskriva metoder för strålskydd (för patienter och personal) särskilt med hänsyn till nuklearmedicin inklusive CT i hybridsystem.
  • Beskriva grunderna för framställning av de vanligaste radiofarmaka.
  • Praktiskt använda metoder för strålskydd i det kliniska arbetet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: