Svåra besked vid synnedsättning – kommunikation och bemötande

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få den kompetens och de kommunikativa verktyg som behövs för att bemöta patienter som har en synnedsättning eller en rädsla för att drabbas av en sådan.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1
Till viss del: c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för teorier kring bemötande av patienter i kris.
  • Exemplifiera vilka kommunikationsteorier som kan vara aktuella vid olika typer av krisreaktioner.
  • Kommunicera svåra besked om synnedsättning och dess konsekvenser, exempelvis synförlust, förlust av körkort, förlust av vapenlicens.
  • Bedöma patientens behov av stöd vid akut kris i samband med svåra besked om synnedsättning.
  • Bedöma när patienten är i behov av extra stöd från annan aktör inom hälso- och sjukvården vid en krisreaktion.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: