Symtom och sjukdom i manliga könsorgan

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och tillämpa behandlingsprinciper för symtom och sjukdomar i manliga könsorgan.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmålenligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda, diagnostisera samt behandla benigna skrotala sjukdomar.
  • Utreda, behandla och tillämpa kirurgiska principer vid hydrocele, spermatocele, kort frenulum, fimosis och parafimosis, orkidektomi och akut priapism.
  • Beskriva behandling av följande tillstånd: penisfraktur, induratio penis plastica och varicocele.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: