Symtombaserad handläggning

Symtominriktad utredning är vanligt inom de flesta kliniska specialiteter och en specialist i internmedicin måste kunna handlägga dessa patienter självständigt.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 4, 5, 8, 9
Till viss del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och analysera vanliga och mindre vanliga sjukdomssymtom.
  • Organisera och genomföra strukturerad utredning baserat på symtomanalys.
  • Tillämpa adekvat behandling baserat på analys av symtom.
  • Differentiera somatiska från psykosomatiska orsaker till förekommande symtom.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: