Syndromutredning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga utredning av patienter med misstänkt syndrom.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c2, c4, c7, c8, c9, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för olika typer av syndrom och deras nedärvningsmönster.
  • Använda olika hjälpmedel för syndromsökning, till exempel litteratur och databaser.
  • Organisera utredning av foster, barn och vuxna med misstänkt syndrom.
  • Tolka och utvärdera utredningsresultat.
  • Ge genetisk vägledning och initiera uppföljning av familjemedlemmar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: