Teknik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utföra de plastikkirurgiska teknikerna.

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 5
Till viss del: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c5
Till viss del: c3, c4, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Försluta kirurgiska och traumatiska sår med atraumatisk teknik för ett optimalt kosmetiskt och funktionellt resultat.
  • Lägga blockader eller annan lämplig lokal anestesiform.
  • Ställa in och använda diatermi.
  • Utföra delhuds- och fullhudstransplantation samt lokala lambåer.
  • Praktisk resa stjälkade och fria lambåer, anastomosera kärl och adaptera nerver med mikrokirurgisk teknik, exempelvis i humant preparat eller djurmodell.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: