Teknisk audiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få nödvändiga kunskaper om hörapparater, hörselimplantat och hörseltekniska hjälpmedel för att kunna vara verksam som audiolog.

Målgrupp
Hörsel och balansrubbningar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva vilka tekniska möjligheter som finns och förklara hur dessa fungerar.
  • Redogöra för grundläggande begrepp inom akustik och signalbehandling.
  • Identifiera indikationer för och bedöma behov av hörapparater, hörselimplantat och hörseltekniska hjälpmedel för kommunikation och varseblivning.
  • Redogöra för alternativa kommunikationssätt för hörselskadade, döva och döv-blinda personer.
  • Beskriva vilka tekniska möjligheter för habilitering och rehabilitering som finns och förklara hur dessa fungerar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: