Thoraxradiologi inom bild- och funktionsmedicin och radiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma, värdera och utvärdera en bild- och funktionsmedicinsk undersökning och behandling inom thorax.

Målgrupp
Bild- och funktionsmedicin, Radiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7, 12
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c2, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva relevant anatomi och fysiologi inom thoraxområdet.
  • Redogöra för uppkomstmekanismer och förlopp vid vanligt förekommande thorakala skador och sjukdomar, såsom akuta thorakala tillstånd, lungcancer, infektiösa och inflammatoriska sjukdomar i lungor och thorax, lungemboli, aneurysm och dissektion i thorakalaorta, hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom.
  • Resonera kring och välja modalitet och metod för diagnostisk och interventionell radiologi.
  • Redogöra för grunderna bakom vanligt förekommande moment inom konventionell röntgen, ultraljud, CT, MR, hybrid imaging, och liknande undersökningar, samt interventionell radiologi.
  • Bearbeta resultaten från vanligt förekommande moment inom konventionell röntgen, ultraljud, CT, MR, hybrid imaging, och liknande undersökningar, samt interventionell radiologi, inför tolkning.
  • Med stöd av en mer erfaren kollega tolka resultaten av ovan beskrivna undersökningar inom radiologi, för att diagnostisera eller utesluta vanligt förekommande thorakala skador och sjukdomar, samt i relevanta fall kunna stadieindela, prognostisera eller behandla dessa.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: