Thoraxradiologi inom lungsjukdomar

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, behandla samt risk- och prognosbedöma olika lungmedicinska åkommor. ST-läkaren ska ha grundläggande kunskap om sjukdomarnas röntgenologiska utseende för att kunna genomföra ovanstående.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov. ST-läkaren ska kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12
Till viss del: 7, 8, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c13
Till viss del: c8, c9, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tolka traditionell lungröntgen på ett strukturerat sätt.
  • Tolka olika typer av CT thoraxundersökningar i tre dimensioner och utifrån denna tolkning överföra kunskapen till andra diagnostiska undersökningsmetoder inom det lungmedicinska fältet.
  • Tolka radiologiska undersökningar och på basen av denna kunskap prioritera olika diagnostiska undersökningsmetoder vid olika lungmedicinska åkommor.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer för olika thoraxradiologiska metoder.
  • Använda genomlysning på ett adekvat sätt vid lungdiagnostiska tillfällen.
  • Använda ultraljudsundersökning vid diagnostiska undersökningar av pleurarummet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: