Tillämpad neurokirurgisk anatomi och teknik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa neurokirurgisk anatomi, hantera neurokirurgiska instrument och på ett patientsäkert sätt genomföra vanliga kirurgiska tillgångar till operationsfält.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2
Till viss del: 1, 5, 6, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c1, c5, c6, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för anatomi och på anatomiska preparat genomföra kirurgiska tillgångar till: främre, mellersta och bakre skallgropen, interhemisfäriskt och intraventrikulärt.
  • Namnge och förklara funktionen samt hantera och utföra felsökning av de vanligaste operationsinstrumenten och apparaturen.
  • Använda höghastighetsborr för kraniotomi och benresektion.
  • Tillämpa dissektion med operationsmikroskop.
  • Tillämpa neuronavigation och intraoperativ avbildning.
  • Beskriva endoskopisk anatomi och kirurgi.
  • Analysera och förebygga neurokirurgiska komplikationer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: