Transplantationsimmunologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå principerna för transplantationsimmunologiska utredningar.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 1, 2, 8, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c13
Till viss del: c1, c2, c8, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta HLA-systemet och dess betydelse vid transplantation och diagnostik.
  • Välja och använda metod och utredning för att identifiera vävnadstyp och eventuella antikroppar samt tolka resultat.
  • Använda resultat av utredning för sökning och matchning av en donator till en recipient.
  • Sammanfatta principer för uppföljning av recipienten efter transplantation.
  • Beskriva lagstiftning och föreskrifter gällande donation och transplantation.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: