Trauma och sår

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få allmänna kunskaper om trauma inklusive termiska skador, initial behandling i multidisciplinärt samarbete samt tidig och sen rekonstruktion ur plastikkirurgisk synvinkel.

Kurser i detta ämne ska också ge fördjupade kunskaper i både det akuta och kroniska sårets patofysiologi samt i synnerhet plastikkirurgins möjligheter och begränsningar att främja läkning.

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 7, 8, 9
Till viss del: 1, 2, 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c7, c8, c9
Till viss del: a1, c1, c2, c4, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Ta del i ett multidisciplinärt akut omhändertagande av brännskador, inklusive kemiska och elektriska skador. Detta omfattar diagnostik, bedömning av utbredning och grad, patofysiologi, epidemiologi, akut och vidare behandling samt sena rekonstruktioner, korrektioner och
    uppföljning.
  • Redogöra för akut och sen plastikkirurgisk diagnostik och behandling av trauma. Detta omfattar ansiktstrauma, trauma mot bål eller extremitet med nedsatt vävnadsviabilitet och hotande eller manifest vävnadsförlust. Kunna redogöra för fysiologisk och patologisk sårläkning, samt för plastikkirurgiska och konservativa principer och alternativ för behandling och rekonstruktion av kroniska och traumatiska sår.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: