Trauma

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga patienter utsatta för mindre och större trauma enligt Advanced Trauma Life Support (ATLS) principer.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 2, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c2, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för anatomi, normal fysiologi och patofysiologiska mekanismer vid trauma.
  • Beskriva skademekanismernas påverkan på patienten.
  • Bedöma och utreda patienter utsatta för mindre och större trauma enligt Advanced Trauma Life Support (ATLS) principer.
  • Bedöma och behandla chocktillstånd hos traumapatient.
  • Utföra inläggning av thoraxdrän.
  • Redogöra för indikationerna för akut laparotomi och thorakotomi efter trubbigt respektive penetrerande våld samt bedöma adekvat tidpunkt för detta.
  • Beskriva turordningen för olika kirurgiska åtgärder vid multipelt trauma.
  • Beskriva principerna och tillämpning av konceptet ”Damage Control”.
  • Bedöma neurologisk påverkan av skallskadade patienter samt redogöra för principerna vid handläggning av denna patientgrupp.
  • Beskriva postoperativa komplikationer hos traumapatienter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: