Traumatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förvärva grundläggande kunskaper för att förstå och tolka traumatologiska fynd vid undersökning av levande och avlidna.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2
Till viss del: 3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva grundläggande traumatologiska processer.
 • Med utgångspunkt från olika skadetyper (trubbigt våld, skarpt våld, skottskador, kvävning, termisk påverkan eller fysikalisk påverkan), kunna redogöra för hur man:
  - väljer undersökningsmetod.
  - beskriver fynd.
  - bedömer och diagnostiserar fynd.
  - förklarar resultat i aktuellt sammanhang (till exempel för polisen, närstående eller media).
  - beaktar kulturella särdrag i tolkning och analys.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: