Tropik- och resemedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskaper om klinik, diagnostik, profylax och behandling av infektionssjukdomar som förekommer i tropiska och subtropiska regioner eller som kan drabba utlandsresenärer.

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c3, c4, c5, c6, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för infektionssjukdomar i samband med resor och migration.
  • Redogöra för infektionssjukdomar (vanliga och allvarliga) som förekommer i tropiska och subtropiska regioner.
  • Redogöra för geografisk utbredning, reservoarer, vektorer och smittvägar för ovanstående sjukdomar där det är tillämpbart.
  • Bedöma frågeställningar och ge råd om provtagning och diagnostik vid ovanstående sjukdomar.
  • Redogöra för hur sanitära förhållanden och näringsstatus påverkar sjukdomsspridning och förlopp.
  • Redogöra för geografisk mikrobiologi det vill säga patogener som också förekommer i Sverige men som har andra virulensfaktorer eller resistensmekanismser än vad som är vanligt förekommande i Sverige.
  • Redogöra för sjukdomar som särskilt drabbar barn och gravida i tropiska och subtropiska regioner.
  • Ge råd och rekommendera adekvat profylax till utlandsresenärer för att förebygga sjukdom under resa.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer för vaccination och läkemedelsprofylax samt möjliga biverkningar av dessa.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: