Tumörbiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få en ökad förståelse för den multifaktoriella bakgrunden till neoplastiska sjukdomars uppkomst och utveckling.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för yttre orsaker till neoplastiska sjukdomar.
  • Förklara modeller för neoplastiska sjukdomars uppkomst på cellnivå.
  • Förklara modeller för neoplastiska sjukdomars tillväxt och spridning.
  • Redogöra för hur ärftliga faktorer kan påverka förekomsten av neoplastiska sjukdomar.
  • Förklara neoplastiska sjukdomars påverkan på kroppen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: