Tumörer i nervsystemet

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren relevant kunskap för att omhänderta patienter med tumörer i nervsystemet.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 1, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera tumörsjukdom i nervsystemet.
  • Organisera akut omhändertagande inklusive tillsyn av vitalfunktioner, till exempel tecken på stegrat intrakraniellt tryck och obstruktiv hydrocefalus.
  • Redogöra för behandlingsformer, till exempel läkemedelsbehandling, strålterapi och operation.
  • Redogöra för fortsatt vårdbehov och uppföljning av patienten.
  • Redogöra för omhändertagande i livets slutskede.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: