Tumörer i rörelseorganen

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska ha teoretisk kunskap om rörelseorganens tumörsjukdomar och hur den högspecialiserade vården inom detta område är organiserad i Sverige. ST-läkaren ska självständigt kunna identifiera kliniska varningssignaler, agera på dessa och patientsäkert driva en utredning utan dröjsmål.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.
  • Redogöra för patologi och anatomi för tumörväxt i rörelseorganen.
  • Identifiera och utreda misstänkta primära tumörer och metastaser i rörelseorganen samt redogöra för behandlingsinriktningar och prognos.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: