Tumörer i struphuvudet

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskap i att diagnostisera, stadieindela, klassificera och därefter initiera behandling och följa upp patienter med tumörsjukdom i struphuvudet.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 4, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för tumörsjukdom i struphuvudet avseende epidemiologi, etiologi, diagnostik, behandling, förlopp och uppföljning.
  • Redogöra för relevant anatomi och beskriva dess betydelse för utbredning, indelning och spridning av tumörsjukdomar i struphuvudet.
  • Redogöra för utredning, värdera resultaten och tillämpa dessa för stadieindelning, behandling och prognosbedömning för tumörer i struphuvudet.
  • Redogöra för akuta och långsiktiga biverkning av behandling av tumörer i struphuvudet.
  • Beskriva tekniker för endoskopisk tumörkirurgi i struphuvudet.
  • Redogöra för rehabilitering efter laryngektomi avseende såväl den akuta fasen som långsiktiga konsekvenser.
  • Redogöra för olika möjligheter till alternativ röstgenerering efter laryngektomi.
  • Redogöra för aktuell forskningsinriktning inom området.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: