Tumörer inom öron-näsa-halsområdet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera och tidigt diagnostisera ÖNH-tumörer samt ha kännedom om deras utredning och behandling.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 1, 2, 5, 7, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c1, c2, c5, c7, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för onkogenes, tumörtyper, epidemiologi och riskfaktorer.
  • Initiera utredning och diagnostisera de vanligaste tumörerna inom ÖNH.
  • Redogöra för behandlingsalternativ samt uppföljning efter behandling.
  • Identifiera och behandla vanliga komplikationer till ÖNH-tumörer samt komplikationer till tumörbehandling.
  • Redogöra för och initiera palliativa åtgärder.
  • Diskutera relevant forskning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: