Undersökningsmetoder, bildhantering, säkerhet, läkemedel (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren på ett säkert sätt kan använda och optimera neuroradiologiska metoder för diagnostik av sjukdomar inom centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva olika neuroradiologiska undersökningsmetoders fysik, teknik, indikation och kontraindikation.
  • Beskriva hur olika biologiska och patofysiologiska tillstånd påverkar bildens utseende (signalmönster, täthet, ekogenicitet).
  • Beskriva och minimera olika bildartefakter.
  • Beskriva olika kontrastmedel, deras indikationer, kontraindikationer och biverkningar samt biverkningarnas profylax och behandling.
  • Välja och optimera neuroradiologiska undersöknings-, bildbearbetnings- och rekonstruktionsmetoder.
  • Utföra och tolka kvantitativa analyser av neuroradiologiska biomarkörer.
  • Beskriva och tillämpa principer för MR-säkerhet och strålskydd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: