Urogenital radiologi inklusive bäcken

Kurser i detta ämne syftar till att ST läkaren ska kunna bedöma, värdera och utvärdera en bild- och funktionsmedicinsk undersökning och behandling med fokus på urogenital och bäcken.

Målgrupp
Bild- och funktionsmedicin, Radiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11, 12
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c1, c2, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva relevant anatomi och fysiologi inom urogenitalområdet.
  • Redogöra för uppkomstmekanismer och förlopp vid vanligt förekommande urologiska och genitala bäckenskador och sjukdomar, såsom prostatacancer, njursten, hematuri, njurcancer, sjukdomar i scrotum och gynekologisk cancer.
  • Kunna resonera kring och välja lämplig modalitet och metod för diagnostisk och interventionell radiologi.
  • Redogöra för grunderna bakom vanligt förekommande moment inom konventionell röntgen, ultraljud, CT, MR, hybrid imaging, och liknande undersökningar, samt interventionell radiologi.
  • Bearbeta resultaten från vanligt förekommande moment inom konventionell röntgen, ultraljud, CT, MR, hybrid imaging, och liknande undersökningar, samt interventionell radiologi, inför tolkning.
  • Med stöd av en specialistkompetent kollega tolka resultaten av ovan beskrivna undersökningar inom radiologi, för att diagnostisera eller utesluta vanligt förekommande bäcken-, genitala och urologiska skador och sjukdomar, samt i relevanta fall kunna stadieindela, prognostisera eller behandla dessa.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: