Uveas sjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla (alternativt föreslå behandling av) intraokulära inflammationer.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 2, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c2, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva uveas anatomi och relevanta immunologi.
  • Redogöra för relevant undersökningsteknik såsom adekvat klinisk undersökning, optisk koherenstomografi (OCT) och angiografier.
  • Värdera undersökningsfynd och bedöma vilka utredningar som är relevanta att göra.
  • Utreda och diagnostisera de vanligaste uveiterna.
  • Särskilja infektionsutlösta från icke-infektionsutlösta uveiter.
  • Redogöra för maskeradsyndrom.
  • Diagnostisera de ”vita fläcksjukdomarna”.
  • Redogöra för behandling av infektionsutlösta uveiter.
  • Redogöra för behandlingsprinciper för icke-infektionsutlösta uveiter och exemplifiera de läkemedel som kan vara relevanta att använda till patienter med uveit.
  • Redogöra för relevanta associerade systemsjukdomar och beskriva de viktigaste symtomen på dessa sjukdomar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: