Vaccinologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma när vacciner bör och inte bör användas samt förstå samhällsnyttan av vaccination.

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva historik och utveckling av vacciner och adjuvans.
 • Redogöra för principer inom vaccinationsimmunologi.
 • Redogöra för hur immunitet hos en individ och en population kan analyseras eller uppskattas.
 • Redogöra för principer för tillverkning och distribution av vacciner.
 • Redogöra för vacciners effekter på hälsa och ekonomi.
 • Redogöra för vacciners betydelse vid utbrottshantering.
 • Redogöra för barnvaccinationsprogrammet i Sverige.
 • Redogöra för indikationer och administrationssätt för godkända vacciner i Sverige.
 • Redogöra för överväganden vid vaccination av gravida och immunsupprimerade.
 • Redogöra för biverkningsrisker med vacciner.
 • Bedöma kontraindikationer för vaccination.
 • Redogöra för nationell vaccinationsregistrering, övervakning av immunitetsläge och täckningsgrad.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: