Vaskulär neurokirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera neurovaskulära sjukdomar och beskriva utredning och behandling.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 1, 2, 4, 9, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2, c4, c9, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för epidemiologi, riskfaktorer och prognostiska faktorer för neurovaskulära sjukdomstillstånd.
 • Neuroradiologiskt särskilja de olika typerna av vaskulära sjukdomar samt tillämpa relevant cerebrovaskulär anatomi inklusive tolkning av cerebral angiografi.
 • Tillämpa utredning och omhändertagande av patienter med neurovaskulära sjukdomstillstånd.
 • Tillämpa monitorering och intensivvårdsbehandling av patienter med neurovaskulära sjukdomar.
 • Redogöra för kirurgisk och neurointerventionell behandling av tromboembolisk stroke, subarachnoidal blödning, intracerebral och intracerebellär blödning, aneurysm, arteriovenös kärlmissbildning och kavernom.
 • Beskriva behandling av sinustrombos och arteriell dissektion.
 • Beskriva diagnos och behandling av spinala kärlmissbildningar.
 • Beskriva diagnos och behandling av kärlmissbildningar hos barn.
 • Beskriva indikationer för radiokirurgisk behandling av arteriovenös kärlmissbildning.
 • Beskriva vårdkedjan för rehabilitering av neurovaskulära sjukdomar.
 • Tillämpa farmakologisk neuroprotektion och behandling av neurovaskulära tillstånd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: