Vaskulära sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och rapportera cerebrovaskulära sjukdomar samt förklara deras bakomliggande orsaker, behandlingsprinciper och behandlingsresultat.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Tidigt, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva huvudets, halsens och ryggens angiogenes och kärlanatomi samt anläggningsvarianter.
  • Välja optimal neuroradiologisk metod för diagnostik av misstänkt, konstaterad eller behandlad cerebrovaskulär sjukdom.
  • Diagnostisera och rapportera cerebrovaskulära kärlförändringar - och sjukdomar.
  • Värdera neuroradiologiska fynd orsakade av behandling av vaskulära sjukdomar.
  • Integrera neuroradiologisk diagnostik med övrig klinisk information för att i samverkan över specialitetsgränserna skapa optimal vård.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: