Vestibulogi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkare nödvändiga kunskaper för att självständigt handlägga patienter med yrsel.

Målgrupp
Hörsel och balansrubbningar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 3, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogör för utförandet och tolkningen av vestibulära test.
  • Diskutera användandet av vestibulära test, inklusive fördelar och begränsningar.
  • Diagnostisera vestibulära sjukdomar och balansstörningar.
  • Behandla och följa upp behandling av vestibulära sjukdomar och balansstörning.
  • Identifiera sjukdomar och tillstånd inom exempelvis neurologi, psykiatri och kardiologi som ger likartade symtom.
  • Redogör för centrala aspekter vid vestibulär rehabilitering.
  • Redogör för symtom och fynd för sjukdomstillstånd som kan ge yrsel och balansrubbning.
  • Diagnostisera yrselsjukdomar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: