Vuxenaudiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få nödvändiga kunskaper att handlägga vuxna med hörselnedsättningar och andra hörselproblem.

Målgrupp
Hörsel och balansrubbningar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 7
Till viss del: 3, 4, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c7, c9, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och utreda hörselnedsättningar och andra hörselproblem, exempelvis tinnitus eller hyperacusis, hos vuxna.
  • Bedöma hörselnedsättningens eller hörselproblemets grad och typ samt fastställa deras orsaker.
  • Planera och följa upp behandling och rehabilitering av hörselnedsättningar och andra hörselproblem, vid behov i samverkan med andra specialister och yrkesgrupper.
  • Diskutera vilka konsekvenser hörselnedsättning eller andra hörselproblem har för patienter och närstående.
  • Diskutera hörselnedsättningar och hörselproblem ur ett samhällsperspektiv (exempelvis hörselnedsättning som folksjukdom, förebyggande insatser samt konsekvenser för arbetsliv).
  • Redogöra för alternativa kommunikationssätt för hörselskadade, döva och döv-blinda personer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: