Vuxenpsykiatri och rättspsykiatri för barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för de viktigaste psykiatriska sjukdomarna i vuxenålder och deras naturalförlopp samt känna till rättspsykiatrins arbetsuppgifter.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10 ,12
Till viss del: 9, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10 ,c12
Till viss del: a2, b1, b2, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för symtom, behandling och naturalförlopp av psykiatriska sjukdomar i vuxenåldern: 
  - ADHD
  - Affektiva tillstånd 
  - Alkohol och drogmissbruk/beroende 
  - Autismspektrumstörningar 
  - Psykos 
  - Tvångssyndrom 
  - Ångesttillstånd 
  - Ätstörning 
 • Redogöra för personlighetsyndrom och utvecklingsstörningar samt deras komplexitet vid behandling av psykiatrisk sjukdom.
 • Identifiera behov av ECT samt redogöra för denna behandlingsmetod.
 • Redogöra för framgångsfaktorer vid överlämning av ungdomar till vuxenpsykiatrin.
 • Redogöra för vuxenpsykiatrins ansvar och skyldigheter gentemot barn till psykiskt sjuka och missbrukande föräldrar.
 • Beskriva rättspsykiatrins organisation och arbetsuppgifter samt för barnpsykiatrin relevanta avsnitt av Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: