Kursgivarens redovisning

Den som håller en SK-kurs ska skicka in en kursredovisning inom fyra veckor efter att kursen är genomförd. Denna ska godkännas av Socialstyrelsen innan ramavtalsleverantören kan fakturera.

Kursredovisningens blanketter

Efter genomförd SK-kurs ska kursgivaren redovisa den till Socialstyrelsen. Redovisningen ska innehålla ifyllda blanketter för:

  • Deltagarförteckning
  • Kursredovisning (inklusive schema och litteraturförteckning)
  • Sammanställd utvärdering (Kalkylmall för utvärdering, deltagarsvar)

Signera och skicka in dokumenten

Kursgivaren ska signera dokumenten och skicka in dem i pappersform till Socialstyrelsen. Kursgivaren ska också mejla den sammanställda kursutvärderingen till sk-kurser@socialstyrelsen.se.

Om kursen hålls genom en fakultet skickar kursgivaren pappersdokumenten dit, och fakulteten ansvarar för att skicka dem vidare till Socialstyrelsen.

Skicka in senast fyra veckor efter avslutad kurs

Dokumenten ska vara Socialstyrelsen tillhanda inom fyra veckor efter att kursen är genomförd. Först när Socialstyrelsen har fått in komplett redovisning och godkänt den går det bra att fakturera.

Skicka ifyllda blanketter till:

Socialstyrelsen 
Avdelningen Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
Enheten Högspecialiserad vård
106 30 Stockholm

Leverantörer som inte har Svefaktura rekommenderas använda fakturaportalen.se för att skicka enskilda fakturor. 

Information till kursgivare som ger kurs med avancerad utbildningsutrustning

Om kursgivaren har genomfört en kurs där avancerad utbildningsutrustning har använts som en del av undervisningen, så ska kursredovisningen även innehålla följande utvärderingsblankett. Den ska fyllas i av samtliga kursdeltagare och skickas in till Socialstyrelsen med redovisningen.

Utvärderingsfrågor om avancerad utbildningsutrustning

Kontakt

SK-kurser (specialistkompetenskurser)
Senast uppdaterad:
Publicerad: