Socialstyrelsens lättlästa sidor

Nedan hittar du länkar till sidorna på lättläst svenska. Klicka på det du vill veta mer om.

Klaga på och anmäl fel i sjukvården

Du kan klaga på hälsovården och sjukvården. Här berättar vi hur du gör.

Klaga på och anmäl fel i socialtjänsten

Du kan klaga på socialtjänstens beslut. Socialtjänsten i din kommun måste då ta ett nytt beslut.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kan kontakta oss på Socialstyrelsen på olika sätt.

Lättläst material

Här hittar du material från oss som finns på lättläst svenska.

Organdonation

Här kan du läsa mer om organdonation. Vad är det och hur kan man donera ett organ?

Om webbplatsen

Här hittar du en del tips som gör det lättare att använda webbplatsen.

Socialtjänsten och ekonomiskt bistånd

Om du behöver ekonomiskt bistånd (socialbidrag) måste du söka det hos socialtjänsten i din kommun.

Så arbetar vi

Socialstyrelsen arbetar för god hälsa, social välfärd och bra och rättvis vård och omsorg för alla i Sverige.

Vad gör Socialstyrelsen?

Socialstyrelsen arbetar för att vården ska vara säker för alla patienter och lika för alla i hela Sverige.

Äldreguiden

I Äldreguiden kan du jämföra vård och omsorg för äldre personer.