När det blir kris

Socialstyrelsens krisarbete ska skydda samhället från det som kan vara farligt vid en kris.

Vi ska ge råd och stöd,
och se till att andra myndigheter 
samarbetar med varandra.

Vi ger stöd

Vi ger stöd till kommunerna
och regionerna genom information och utbildning.
Vi har experter som kan mycket 
om olika frågor
och som vet vad man kan göra.

Vi lär oss av en kris

När en kris är över
försöker vi ta reda på 
så mycket som möjligt om den
för att vi ska kunna lära oss 
så mycket som möjligt av den.

Senast uppdaterad:
Publicerad: