Vår organisation

Socialstyrelsen har kontor i Stockholm.

Vi har sex avdelningar

Socialstyrelsen har sex avdelningar:

  • avdelningen för register och statistik
  • avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
  • avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten
  • avdelningen för utvärdering och analys
  • rättsavdelningen
  • avdelningen för behörighet och statsbidrag.

Vi tar hjälp av experter

Vi kan ta hjälp av experter i olika frågor.
Till exempel har vi de vetenskapliga råden. 

Senast uppdaterad:
Publicerad: