Vem bestämmer?

Socialstyrelsen är en statlig myndighet.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet 
och chefen kallas generaldirektör.
Varje år får Socialstyrelsen 
ett regleringsbrev från Socialdepartementet 
där de skriver hur vi ska arbeta
och hur mycket pengar vi ska få.

Senast uppdaterad:
Publicerad: