Vanliga frågor och svar

Behandlas du med medicin eller förbrukningsartiklar som du fått utskrivna av hälso- och sjukvården? Då kan rekommendationen om att ha förbrukning för en månad hemma gälla dig. Här hittar du vanliga frågor och svar om rekommendationen, om den gäller dig och hur du kan förbereda dig.

Varför rekommenderas att man har medicin för en månad och inte längre?

Socialstyrelsen har bedömt att rekommendationen om en månads egenberedskap är en lagom tidsperiod med tanke på att det ska fungera med det förmånsregelverk som finns. Det är också en rimlig avvägning mellan olika aspekter för beredskap, patientsäkerhet och risken för att mediciner blir gamla och behöver slängas.

Kan medicin alltid hämtas ut en månad i förväg?

Du kan hämta ut ditt recept enligt följande:

  • Recept för tre månader i taget:
    Du kan hämta ut igen efter två månader.
  • Recept för en månad i taget:
    Du kan hämta ut igen efter 20 dagar.

En del mediciner är utskrivna så att det inte går att hämta ut en månad i förväg och då gäller inte rekommendationen. Det gäller till exempel vissa narkotikaklassade mediciner.

Kan apoteken neka den som vill hämta ut tidigare?

Du får hämta ut när det gått 2/3 av förbrukningstiden på receptet och det kan apoteken inte neka till. Vill man hämta ännu tidigare ryms det inte inom högkostnadsskyddet.

Påverkas mitt högkostnadsskydd om jag hämtar ut tidigare?

Nej, ingenting har förändrats i regelverket för receptbelagda mediciner och förskrivna förbrukningsartiklar. När två tredjedelar av förbrukningstiden har gått sedan du gjorde ditt senaste uttag inom högkostnadsskyddet kan du göra ett nytt uttag.

Mängden som kan hämtas ut styrs fortfarande av vad din läkare eller sjuksköterska skrivit på ditt recept.

Mer information: Så fungerar högkostnadsskyddet - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Varför rekommenderas en månads extra förbrukning hemma när det är brist på flera mediciner och förbrukningsartiklar?

Om fler har beredskap hemma minskar risken att bli utan viktiga mediciner eller förbrukningsartiklar. Risken är också mindre att du behöver kontakta hälso- och sjukvården eller apotek för att akut få ett nytt recept eller medicin för din behandling.

Rekommendationen gäller på lång sikt – det är viktigt att hemberedskapen stärks för att vi alla i samhället ska vara bättre förberedda om det uppstår bristsituationer.

Är det brist på medicin och förbrukningsartiklar i Sverige?

Problemet med brist på vissa mediciner är internationellt. Det finns ingen generell brist på mediciner eller förbrukningsartiklar i Sverige. Ibland kan dock brist uppstå och då är det bra att ha byggt upp en egen beredskap hemma motsvarande en månads förbrukning. Det minskar sårbarheten om det blir en bristsituation i samhället.

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om vilka mediciner som är restanmälda och eventuella alternativ. Där finns också information om när det kan bli brist på läkemedel och hur länge den kan förväntas pågå.

Information om ett visst apotek har det läkemedel som står på receptet finns hos Fass.

Varför är vissa läkemedel restnoterade?

Enligt Läkemedelsverket är det en ökning av antalet rest- och bristsituationer, och det finns olika faktorer i omvärlden som påverkar läkemedelsbranschen. Det kan till exempel bero på problem i tillverkningen, brist på verksamma ämnen som ingår i läkemedlet eller en oväntat hög efterfrågan på läkemedlet.

Här kan du läsa mer om orsakerna till restanmälningar av läkemedel.

Vad gör myndigheterna åt restnoteringarna?

Det pågår flera uppdrag hos myndigheterna för att stärka beredskapen. Myndigheten som arbetar mest med frågan om restnoteringar är Läkemedelsverket.

Socialstyrelsens uppdrag är att stötta hälso- och sjukvården. Bland annat med att få en bättre försörjningsberedskap inom läkemedel. Det handlar om hur tillgången ska öka inom hälso- och sjukvården genom att se över försörjningskedjor, lagerhållning och det statliga ansvaret.

Hur gör jag för att ha en månads beredskap hemma?

Om du hämtar ut receptbelagda mediciner och förbrukningsartiklar en månad innan de är slut har du alltid en månads förbrukning hemma. Tänk på att alltid använda de äldsta medicinerna först.

Jag kan inte hämta ut medicin enligt rekommendationen, hur gör jag?

Mitt recept är skrivet så att det inte går att hämta ut i förväg.

Det kan finnas olika anledningar till att receptet är skrivet för en kortare period, och då behöver du ha kontakt med förskrivare inom hälso- och sjukvården kring dina behov. Att ha medicin för en månad hemma är en rekommendation och inte tvingande. Vid kris eller krig kommer samhällets resurser att fokuseras på de som inte kan skapa beredskapen själva.

Medicinen på mitt recept är restnoterad och jag behöver ersättningspreparat

Mediciner kan vara restnoterade under en kortare eller längre tid och då kan man behöva ett nytt recept med ett ersättningsläkemedel. I dessa fall kan det vara svårt att ha framförhållning och följa rekommendationen. Då behöver du kontakta förskrivare inom hälso- och sjukvården för att lösa situationen.

Vad gäller för mig som har dospåsar med färdigpackade doser?

Dospåsar går bara att få för två veckors förbrukning. Därför berörs du inte av rekommendationen, även om det är lika viktigt att du har en god beredskap. Vi är medvetna om och håller med om att det behöver finnas lösningar och ett kontinuitetstänk även för dospatienter men det kräver ändringar i systemet och de ändringarna är inte på plats ännu. Men vi och andra myndigheter tar med oss den frågan och arbetar vidare för att säkra kontinuiteten för även dospatienter.

Vad händer om det blir kris eller krig och jag bara har dospåsar för en kortare tid?

Att ha medicin för en månad hemma är en rekommendation som vi vet att många, men inte alla, har möjlighet att följa. Vid kris eller krig kommer samhällets resurser att fokuseras på de som inte kan skapa beredskapen själva.

Ska jag fortsätta med dospåsarna eller ska jag avbryta och få nya separata recept?

Det går inte att ge ett generellt svar på den frågan tyvärr utan det är en fråga som du behöver diskutera med din förskrivare så att ni tillsammans kan hitta den bästa lösningen för just dig.

Räcker det med en månads egenberedskap?

Ja, det räcker med en månads beredskap hemma. Om du har en större mängd medicin hemma ökar risken för att den behöver kasseras, för att den blivit för gammal eller för att din behandling har ändrats. När du precis har hämtat ut kommer du att ha mer än en månads förbrukning hemma om varje uttag är på tre månader.

För att medicinerna ska räcka till alla som behöver dem är det viktigt att du inte sparar en större mängd hemma än den som rekommenderas. Om du har en månads förbrukning har du en tillräckligt bra beredskap om någon medicin eller förbrukningsartikel tillfälligt är slut eller om andra störningar uppstår.

Behöver jag få en större mängd utskriven av vården?

Nej, däremot kan du behöva förnya ditt recept en månad tidigare.

Kostar det mer att ha en månads extra förbrukning hemma?

Att upprätta en månads extra förbrukning kan innebära att kostnaden uppstår tidigare, det vill säga vid det tillfälle du hämtar ut din extra förbrukning. Men högkostnadsskyddet gäller som vanligt och sätter gränsen för vilket belopp mediciner och förbrukningsartiklar får uppgå till under ett år.

 

Varför ska vi öka beredskapen i samhället just nu, är det med anledning av någon särskild händelse?

Det är ingen särskild händelse utan beror på det generella säkerhetsläget. När det är ett osäkert läge i omvärlden är det särskilt viktigt att alla, både myndigheter och var och en av oss hjälps åt för att stärka beredskapen för att vara förberedda på kriser eller ytterst krig.

Socialstyrelsen är sektorsansvarig myndighet för hälsa, vård och omsorg. Vi samordnar åtgärder mellan myndigheter och driver på utvecklingen av beredskapen. Vi har också flera uppdrag från regeringen för att öka beredskapen. Ett av dem är att rekommendera och informera patienter med långvarig receptbelagd behandling om att ha medicin för en månad hemma.

Känner läkare och apotek till rekommendationen?

Ja, vi har informerat förskrivare inom hälso- och sjukvården och apoteken om rekommendationen och bett dem att informera patienter.

Förutom att utreda och ta fram rekommendationen har vi samverkat med hälso- och sjukvården, patientorganisationer och apoteken när vi tog fram rekommendationen.

Vad händer om jag inte följer rekommendationen?

Att skapa en månads beredskap hemma är en rekommendation och inte tvingande. Om du har förbrukning för en månad hemma minskar risken för att du blir utan mediciner eller förbrukningsartiklar som du behöver för din behandling.

Publicerad: