Kontakta oss

Mejla eller ring oss

Frågor om behörighet, legitimation och juridiska frågor

Besök oss

Vi har öppet alla vardagar 8–17.

För personlig inlämning av handlingar hänvisas till receptionen på Rålambsvägen 3.

Rålambsvägen 3, Stockholm

Anmälan om oro för barn skickas till socialtjänsten

En orosanmälan ska göras till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om barnet är placerat utanför sitt hem är det den kommun som placerat barnet du ska göra anmälan till. Om du inte vet vilken kommun barnet bor i, kan socialtjänsten i kommunen som barnet vistas i guida dig rätt.

Lista över alla kommuner hittar du hos Sveriges Kommuner och Regioner

Mer information om orosanmälan om barn som far illa

Observera att en anmälan om oro för barn inte ska skickas till Socialstyrelsen utan till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Behöver du kontakta socialtjänsten?

Kontakta din egen kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten (soc) eller socialjouren. Socialtjänsten har öppet på vardagar måndag-fredag. Socialjouren har öppet kvällar och helger. Alla kommuner har sina kontaktuppgifter på sina sajter.

Lista över alla kommuner med kontaktuppgifter hittar du hos Sveriges Kommuner och Regioner

Logga in på Socialstyrelsens webbplatser och e-tjänster

Socialstyrelsen har flera webbplatser och e-tjänster som du kan logga in med e-legitimation eller motsvarande.

Socialstyrelsens webbplatser som kräver inloggning

Krisberedskap

Socialstyrelsens tjänsteman i beredskap, TiB, är tillgänglig dygnet runt för aktörer i det svenska krisberedskapssystemet.

tib@socialstyrelsen.se

Information om vårt krisberedskapsarbete

Skicka brev eller paket

Brev och rekommenderat brev (REK) under 2 kg

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Paket

Socialstyrelsen
Rålambsvägen 5
112 59 Stockholm

Begäran om allmän handling

Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet.

Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller e-post till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Skicka krypterade mejl till Socialstyrelsen

Om du vill mejla känslig information till oss på Socialstyrelsen kan du skicka mejl krypterat via ett formulär för konfidentiellt meddelande.
Använd formulär för krypterade mejl
Om personuppgifter och hur vi använder dem

Varumottagning

Rålambsvägen 5, 112 59 Stockholm under vardagar 08–16

Faxa oss

075-247 32 52

Organisationsnummer

Socialstyrelsens organisationsnummer: 202100-0555

Senast uppdaterad:
Publicerad: