Etiska rådet

Socialstyrelsens råd för etiska frågor är ett internt rådgivande organ i frågor som rör etik. Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande i rådet.

Det här gör etiska rådet

Etiska rådet

 • bistår myndighetens medarbetare med etisk reflektion och dialog i uppdrag inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. 

Tidigare fanns även det så kallade Sociala utskottet. Det var ett fristående utskott för etiska frågor som tog ställning till olika dilemman inom socialtjänsten och publicerade frågor och svar på Socialstyrelsens webbplats. Kontakta Socialstyrelsen om du vill ta del av dessa. 

Etiska rådets sammansättning 

 • Anita Cederström, filosofie doktor, Linnéuniversitetet
 • Vera Dahlqvist, medicine doktor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Gunnel Gyllander, socialchef, Härjedalens kommun
 • Niklas Juth, docent, Karolinska institutet Stockholm
 • Barbro Lewin, medicine doktor 
 • Christian Munthe, professor, Göteborgs universitet
 • Pia Nykänen, filosofie doktor, Göteborgs universitet
 • Mikael Sandlund, psykiatriker, Institutet för klinisk vetenskap/psykiatri  
 • Lars Sandman, professor, Prioriteringscentrum Linköpings universitet 
 • Gunilla Silfverberg, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Senast uppdaterad:
Publicerad: