Nationellt råd för patientsäkerhet

Nationellt råd för patientsäkerhet är ett samverkansforum mellan myndigheter, organisationer och representanter för huvudmännen som har bildats inom ramen för den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Det här gör rådet

Nationellt råd för patientsäkerhet har i uppgift att

 • i samverkan konkretisera, prioritera och dela upp insatser och åtgärder som framgår av handlingsplanen
 • förankra prioriterade insatser och åtgärder inom de egna organisationerna
 • samverka kring uppföljning och revidering av handlingsplanen.

Representanterna i rådet bidrar även utifrån respektive myndighets och organisations roll och uppdrag med kunskap och information om pågående nationella satsningar och initiativ som har bäring på patientsäkerheten.

Rådets sammansättning

Följande aktörer deltar i Nationellt råd för patientsäkerhet:

 • Anette Aronsson, e-hälsomyndigheten
 • Staffan Arvidsson, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Jonas Bäckstrand, Statens haverikommission
 • Peder Carlsson, Inspektionen för vård och omsorg
 • Charlotta George, Socialstyrelsen
 • Pelle Gustafson, Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
 • Lena Karlsson, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Kersti Lorén, Arbetsmiljöverket
 • Charlotta Nelsson, Nationell samverkansgrupp Patientsäkerhet, Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 • Andreas Sandgren, Folkhälsomyndigheten
 • Yvonne Löfgren, Patientnämnden Region Östergötland, representant för landets patientnämnder
 • Malin Swärd Davidsson, Nätverket RSS (regionala samverkans- och stödstrukturer) äldreomsorg kommunal hälso- och sjukvård och omsorg
 • Helena Henriksson, Läkemedelsverket
 • Lena Thorsson, Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Sigurd Vitols, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Protokoll

Senast uppdaterad:
Publicerad: